De verkiezingen van 2024 staan voor de deur. In dit kader leggen we graag eens ons oor te luister bij u. In onderstaande bevraging luisteren we eens naar uw beoordeling over de afgelopen bestuursperiode van stad Waregem. Het is een korte vragenlijst die zowel polst naar de tevredenheid over de huidige situatie, maar ook ruimte laat om vragen/ideeën te formuleren voor de toekomst.

Wij bundelen al de antwoorden en bezorgen deze in december aan de verschillende Waregemse politieke fracties. Bedoeling is dat deze op onze nieuwjaarsreceptie op maandag 15 januari 2024 daar hun antwoorden op formuleren.

Vul snel deze vragenlijst in want uw mening is voor ons belangrijk.

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 7

Deel 01: Samenwerking met het lokale bestuur

De stedelijke diensten zijn gemakkelijk bereikbaar*
Er is voldoende opvolging door de stedelijke diensten*
De stedelijke diensten reageren snel op gestelde vragen*
Ik ben tevreden over de adviserende rol van de stedelijke diensten*
De lokale bestuurders zijn gemakkelijk bereikbaar*
Er is voldoende opvolging door de lokale bestuurders*
Ik ben tevreden over de rol van het lokale bestuur mbt het ondernemingsklimaat*
Is er nood aan een volwaardige ambtenaar voor lokale economie ?*