Symphony Mills

Ontwikkelen van een staalkap voor het presenteren van stoffen.